Spar 35%

Facade Universal

Helmat olieemulsionsmaling som giver en diffusionsåben

overflade med god vejrbestandighed. Forventet holdbarhed 12 år.

Farvekort

449,00 DKK1.009,00 DKK

Ryd

Information

Helmat olieemulsionsmaling som giver en diffusionsåben overflade med god vejrbestandighed. Forventet holdbarhed 12 år.
Giver en diffusionsåben vejrbestandig overflade. Optimalt produktvalg ved fravalg af totalafrensning på tidligere malede underlag. Hæmmer mug- og skimmelvækst på overfladen.
  • Helmat ”kalket” udseende
  • Den sikreste løsning på svagt bundne underlag
  • Diffusionsåben

Område

Skur & Garange

Hus

Fareord
ingen
Risiko m.v.

(H412) Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
(P102) Opbevares utilgængeligt for børn.
(P273) Undgå udledning til miljøet.
(P501) Indholdet/beholderen bortskaffes i …
(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.
(EUH211) Advarsel! Der kan danne sig farlige respirable dråber, når der sprayes. Undgå indånding af spray eller tåge.

Info

Produktdatablad Technical Data Sheet Sikkerhedsdatablad

Tørretid

Støvtør ved 20°C, 60% RF: 1 Time

Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF: 24 Timer

Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF: 28 Døgn

Overflade

Beton

Puds

Finish
2, Helmat
Rækkeevne

8 m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode

Rækkeevne

Helmat ”kalket” udseende

Den sikreste løsning på svagt bundne underlag

Diffusionsåben

Produktbeskrivelse

Anvendelse

Teknisk data

Besøg vores butik i Nærum

Flügger farver Nærum
Nærum Hovedgade 60
2850 Nærum

+45 45 80 51 93

info@flugger-naerum.dk